1 % podatku na Szkołę Nr 53 - szczegóły w zakładce INFORMACJE - 1 % podatku

KALENDARZ


KONTAKT

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53
ul. Skośna 8
30-383 Kraków
tel/fax: 12/262-20-27

mail: sp53krakow@wp.pl

TABLICA

 

 

 

 

 

SZKOŁA - O NAS -> HistoriaNasza Szkoła jest już wiekowa, bo liczy ponad 110 lat. Została zbudowana w końcu XIX w. jako jednoklasowa, czterostopniowa szkoła ludowa. W dokumentach nie zachowała się data jej powstania, ale w najstarszym katalogu klasowym z roku szkolnego 1893/94 znaleźliśmy informację, że pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę 1 września 1887 roku.
Już wtedy istniał prawdopodobnie obecny budynek szkoły - wówczas parterowy, składający się z jednej sali lekcyjnej i mieszkania dla nauczyciela.

Pierwszymi "belframi" byli: Antoni Ślusarczyk, Augustyn Połomski i Ferdynand Jasieński.

W roku szkolnym 1893/94 do szkoły uczęszczało 28 chłopców i 24 dziewczynki.

W pierwszych latach istnienia szkoły zapisanych było:

  • 1894/95 - 60 uczniów
  • 1895/96 - 67 uczniów
  • 1896/97 - 67 uczniów
  • 1897/98 - 71 uczniów
Wyposażenie w pomoce naukowe w okresie do 1914 roku przedstawiało się dość skromnie:
  • kilkadziesiąt podręczników dla ubogich uczniów,
  • 3 mapy ścienne, globus, 8 obrazów zwierząt i ptaków,
  • 2 książki do czytania.
Po II wojnie światowej szkołę rozbudowano. W 1951 roku otwarto salę gimnastyczną i świetlicę (w nie istniejącym już baraku, wybudowanym dzięki staraniom i pracy rodziców).
22 marca 1969 roku nadano szkole imię twórcy Legionów Polskich we Włoszech - Jana Henryka Dąbrowskiego. Nasza szkoła zawsze była jedną z najmniejszych w Krakowie. Najwięcej uczniów uczęszczało w latach 1962-67, bo ponad 500 osób. Potem ich liczba spadała.

Obecnie (dzięki powstającym nowym osiedlom), chętnych do szkoły jest coraz więcej.1 września 2010 r. uroczyście zostało oddane do użytku nowo wybudowane skrzydło szkoły. Film z tej uroczystości można zobaczyć na naszej stronie.

Kadra pedagogiczna w SP 53 ma bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe. Wielu nauczycieli naszej szkoły ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dwóch, lub więcej przedmiotów.

Systematyczne jest uzupełniane wyposażenie szkoły oraz prowadzone są na bieżąco prace remontowe. Trwają także prace nad wprowadzeniem w życie dziennika elektronicznego.