1 % podatku na Szkołę Nr 53 - szczegóły w zakładce INFORMACJE - 1 % podatku

KALENDARZ


KONTAKT

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53
ul. Skośna 8
30-383 Kraków
tel/fax: 12/262-20-27

mail: sp53krakow@wp.pl

TABLICA

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

 

 

 

 

INFORMACJE -> Obiady -> Regulamin

REGULAMIN STOŁÓWKI.

 

Funkcjonowanie stołówki

 

1. Z wyżywienia na stołówce mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły.

 

2. Stołówka wydaje obiady w dniach funkcjonowania szkoły, w godz. od 10.00 do 14.45

3. Uczniowie spożywają obiady wyłącznie na terenie placówki.

 

4. W stołówce podczas wydawania obiadów:

- obowiązuje samoobsługa przy odbieraniu posiłków;

- obowiązuje odnoszenie po sobie brudnych naczyń;

- należy zachować porządek;

- nie należy krzyczeć ani prowadzić głośnych rozmów;

- uczniowie powinni stosować się do poleceń nauczycieli i obsługi stołówki;

 

5. Zabronione jest wynoszenie naczyń i sztućców poza teren stołówki.

6. Stołówka prowadzona jest przez Ajenta: firmę „Różowy Słoń-Catering dla Dzieci”, 30-306 Kraków ul.Konfederacka 4.

 

Zamawianie obiadów

 

7. Rodzice zamawiają dla dzieci obiady na stołówce w wyznaczonych godzinach.

 

 

8. Czasową rezygnację z wyżywienia (odwołanie obiadów) rodzice (opiekun) dziecka zgłaszają osobiście na stołówce; mailowo na adres: biuro@rozowyslon.pl , smsem na numer telefonu 509 984 109 lub telefonicznie pod numerami: 509 984 109 i 12 422 10 00 w dniach poprzedzających odwołanie  lub do godziny 9:00 bieżącego dnia

 

Rozliczenia

9. Cena posiłku obiadowego wynosi 7 zł.

 

10. Rozliczenia prowadzone są w cyklu miesięcznym.

11. Rodzice (opiekunowie) wnoszą opłatę z góry za przewidywaną ilość obiadów robiąc przelew lub dokonując wpłaty gotówką na stołówce w terminie: ostatni tydzień miesiąca poprzedniego i pierwszy tydzień, którego wpłata dotyczy, jednak nie później niż do każdego 5 dnia miesiąca, którego wpłata dotyczy.

 

Wpłat należy dokonywać w wyznaczonym terminie. Należy pamiętać, że  płatności dokonywane przelewem muszą zostać zaksięgowane na koncie firmy, a następnie wprowadzone do systemu celem nadania uprawnienia do korzystania z obiadów. Korzystanie z obiadów będzie więc możliwe od następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy.

12. Rozliczenie zwrotów za rezygnację z obiadów następuje poprzez potrącenie z należności za kolejny miesiąc (tylko obiady, które zostały prawidłowo odwołane ), a w przypadku rezygnacji ostatecznej, poprzez zwrot nadpłaconej kwoty.

Karty identyfikacyjne 

13. Posiłki wydawane są uczniom na podstawie zbliżeniowych kart elektronicznych, identyfikujących tożsamość uczniów i ich uprawnienia do otrzymania posiłku, w oparciu o wprowadzone do systemu (aplikacja eRWP) dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, ilość wykupionych posiłków i dni, w których uczniowi te posiłki przysługują.

14. Uczeń, który nie wykupił obiadów i nie posiada uprawnień do otrzymania posiłku nie będzie może korzystać ze stołówki.

15. W przypadku zgubienia karty istnieje możliwość jednorazowego wydania posiłku uczniowi, który ma do tego uprawnienia, na podstawie nazwiska.

16. Za cały zestaw (kartę identyfikacyjna, etui i smycz) pobierana będzie kaucja w wysokości 10,00zł, która zostanie oddana w chwili zwrotu zestawu (na koniec roku szkolnego lub w momencie rezygnacji z obiadów).

Ochrona danych osobowych 

17. Firma „Grupa Loca” Mariusz Kocięda  jako administrator danych zbioru danych osobowych zgromadzonych w Aplikacji eRWP, powierza Ajentowi  oraz osobom upoważnionym przez Ajenta przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zmianami), w celu i w zakresie wynikającym z wykonywania Umowy o korzystanie z Aplikacji eRWP.

18. Dane osobowe powierzone do przetwarzania dotyczyć  będą  uczniów korzystających ze stołówki prowadzonej przez Ajenta.

19. Zakres powierzonych danych obejmuje wszelkie dane wprowadzone przez Ajenta, w szczególności: imię i nazwisko osoby korzystającej ze stołówki prowadzonej przez Ajenta, numer klasy osoby korzystającej ze stołówki prowadzonej przez Ajenta. Inne dane wprowadzane przez Ajenta to w szczególności: informacje o dniach żywienia, kwoty należności, kwoty wpłat.