1 % podatku na Szkołę Nr 53 - szczegóły w zakładce INFORMACJE - 1 % podatku

KALENDARZ


KONTAKT

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53
ul. Skośna 8
30-383 Kraków
tel/fax: 12/262-20-27

mail: sp53krakow@wp.pl

TABLICA

 

 

 

 

 

Podział klas 1.

06-07-2020

Informujemy, że dzieci do klas 1 zostały przydzielone. Listy zostały wywieszone na drzwiach wejściowych.

Prosimy o wydrukowanie kwestionariusza ucznia - do pobrania  - termin - do końca sierpnia i dostarczenie do szkoły w godzinach pracy sekretariatu lub pozostawienie na portiernii.

 

powrót