1 % podatku na Szkołę Nr 53 - szczegóły w zakładce INFORMACJE - 1 % podatku

KALENDARZ


KONTAKT

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53
ul. Skośna 8
30-383 Kraków
tel/fax: 12/262-20-27

mail: sp53krakow@wp.pl

TABLICA

 

 

 

 

 

Nowe rozporządzenie MEN - informacja dla Rodziców.

24-03-2020

Szanowni Państwo Rodzice,
25 marca 2020 wchodzi w życie nowe rozporządzenie MEN (Dz. U. z 2020 r. poz. 493), które reguluje edukację na odległość  uczniów oraz jej prawne aspekty. Wg tych przepisów nauczyciele będą uczyć Państwa dzieci przez Internet. Zwrócimy szczególną uwagę na równomierne obciążenie  nauką i postaramy się nie przeciążać ich pracą.
Muszę jednak zwrócić Państwa uwagę na kilka spraw, które nurtują Nauczycieli.
Oczywiście, zdajemy sobie sprawę z obecnych problemów. Jednakże proszę, w tych ciężkich chwilach, zauważyć też drugą stronę, czyli nas - nauczycieli. Nam też nie jest łatwo poradzić sobie z nową rzeczywistością. Wymaga się od nas natychmiastowego znalezienia złotego środka, korzystania z form nauczania, których nie znamy.
W ramach szukania rozwiązań komunikacyjnych z dziećmi większość nauczycieli nie wyraża zgody na prowadzenie lekcji  na żywo, jak również w związku z RODO, nie zgadza się na upowszechnianie swojego wizerunku w Internecie, tym bardziej, że nie wszyscy Państwo Rodzice i Nauczyciele mają warunki techniczne do prowadzenia takiego sposobu nauczania.
Będziemy uczyć dzieci zdalnie i realizować podstawę programową zgodnie z wytycznymi rozporządzenia, oceniać ich, posługując się platformami polecanymi przez MEN (głównie e-podręczniki). Jako dyrektor, będę wspomagać nauczycieli poprzez proponowanie nowych rozwiązań, stron internetowych itp.
Przez ostatnie dwa tygodnie wszyscy szukaliśmy i uczyliśmy się nowych form komunikowania z Uczniami i Rodzicami. Nauczyciele wypracowali już swoje sposoby na pracę z dziećmi. Z informacji uzyskanych od Nauczycieli wiem, że większość Uczniów ma z nimi kontakt. Obecnie pracujemy nad sposobem komunikacji z Uczniami, którzy nie mają możliwości technicznych zdalnej nauki.
Poprzez dziennik elektroniczny zgłaszajcie Państwo uwagi do Wychowawców, jeśli zauważycie, że dzieci nie radzą sobie z realizacją programu. Uczniowie też powinni być w kontakcie z Nauczycielami i zgłaszać Im swoje trudności. Zapewniam, że nauczyciele zrobią WSZYSTKO, aby uczniom pomóc. Miejcie Państwo również świadomość, że aby zrealizować program, to uczniowie muszą poświęcić czas na naukę. Nie opanuje się wszystkich przedmiotów pracując  godzinę dziennie,  bo zarówno przedmiotów, jak i materiału w klasach starszych, ale też w młodszych jest dużo.
Proszę Państwa Rodziców o zaufanie do Nauczycieli i nie narzucanie im swojej woli. Nie  krytykujcie wszystkich ich działań. Proszę wziąć pod uwagę, że w naszej szkole pracują najlepsi specjaliści, którzy nie chcą krzywdzić swoich uczniów, ale ich dobrze wykształcić!
Życzę wszystkim Państwu zdrowia, spokoju i jak najmniej problemów z nauczaniem Dzieci.  Obecna sytuacja wyzwala w nas różne emocje i być może po powrocie do szkoły wszyscy zrozumiemy, że jesteśmy tam po to, aby ze sobą współpracować dla dobra Dzieci.

 

Z poważaniem, Ewa Wodnicka.

powrót