1 % podatku na Szkołę Nr 53 - szczegóły w zakładce INFORMACJE - 1 % podatku

KALENDARZ


KONTAKT

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53
ul. Skośna 8
30-383 Kraków
tel/fax: 12/262-20-27

mail: sp53krakow@wp.pl

TABLICA

 

 

 

 

 

Funkcjonowanie Szkoły w dniach 16 marca - 10 kwietnia 2020 roku.

16-03-2020

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty informuję, że w dniach od 16 marca do 10 kwietnia 2020 r.  zawieszona zostaje działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Szkoły. W tym terminie funkcjonować będzie jedynie sekretariat Szkoły w godzinach od 8:00 do 12:00. Z uwagi na trudną sytuację, prosimy o ograniczenie spraw urzędowych załatwianych w sekretariacie do niezbędnego minimum. Jeżeli sytuacja zdrowotna Personelu administracji i obsługi ulegnie pogorszeniu, konieczne będzie całkowite zamknięcie Szkoły.

 

Nauczyciele w tym czasie będą realizować swoje zadania służbowe w inny sposób zlecony przez Dyrektora (w tym praca zdalna). Prosimy Rodziców o monitorowanie wiadomości wysyłanych do Dzieci za pośrednictwem dzienniczka elektronicznego.  Z uwagi na dynamikę wydarzeń, prosimy o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej oraz w dzienniczku elektronicznym. 

Ewa Wodnicka – Dyrektor SP53

powrót